HARMONOGRAM

Planowanie realizacji zadania

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zatwierdzonym Harmonogramem Prac Projektowych licząc od dnia podpisania Umowy tj. 03.01.2019r. Wykonawca planuje realizacje zadania w następujących terminach

1. Uzyskanie Decyzji (DŚU) – IV kwartał 2023r.

2. Prowadzić prace terenowe związane z rozpoznaniem warunków gruntowych wynikających z zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych – Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/23 z dnia 31 maja 2023r. zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża – przystąpienie do prac od 15 września 2023r.

Ostatnia Aktualizacja:
09.11.2023r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

23.12.2019r.
Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Kłodzko.

18.11.2020r.
Spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.