HARMONOGRAM

Planowanie realizacji zadania

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zatwierdzonym Harmonogramem Prac Projektowych licząc od dnia podpisania Umowy tj. 03.01.2019r. Wykonawca planuje realizacje zadania w następujących terminach:

1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – II kwratał 2021r.

Ostatnia Aktualizacja:
01.06.2023r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

23.12.2019r.
Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Kłodzko.

18.11.2020r.
Spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.