HARMONOGRAM

Planowanie realizacji zadania

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zatwierdzonym Harmonogramem Prac Projektowych licząc od dnia podpisania Umowy tj. 03.01.2019r. Wykonawca planuje realizacje zadania w następujących terminach:

1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – 10.2019 r.
2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 09.2020 r.
3. Opracowanie projektu wykonawczego – 04.2021
4. Zakończenie prac projektowych (wykonanie II etapu podziałów nieruchomości) – 03.2021 r.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego – 12.2024 r.

Ostatnia Aktualizacja:
04.12.2019r.

AKTUALNOŚCI:

10.09.2019r.

Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.