STRONA GŁÓWNA - KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”.

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”.

Umowa na prace projektowe nr O.WR.D-3.2413.71.2018 została podpisana 03 stycznia 2019r. w siedzibie wrocławskiego Oddziału GDDKiA pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a SWECO ENGINEERING Sp. z o.o.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in. rozbudowę drogi krajowej wraz z dobudową pasa ruchu powolnego, budowę i przebudowę skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich wraz z rozwiązaniami infrastruktury towarzyszącej.

Parametry techniczne projektowanej drogi DK8

• kategoria drogi: krajowa
• klasa techniczna: GP
• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko” zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce.

Województwo: dolnośląskie

Powiaty: kłodzki

Gminy: Szczytna, Polanica Zdrój, Kłodzko

Ostatnia Aktualizacja:
09.11.2023r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

23.12.2019r.
Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Kłodzko.

18.11.2020r.
Spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.