AKTUALNOŚCI

03.01.2019r.

Podpisanie Umowy nr O.WR.D-3.2413.71.2018 na prace projektowe pomiędzy Skarbem Państwa - GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a SWECO ENGINEERING Sp. z o. o.

02.04 – 03.04.2019r.

Odbyły się pomiary ruchu w zakresie relacji skrętnych na przebudowywanych skrzyżowaniach DK8 z drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi. Pomiary te posłużą do opracowania Analizy i Prognozy Ruchu – opracowania niezbędnego do dalszych prac projektowych.

23.07.2019r.

W siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego tj. Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko. Podczas spotkania Biuro Projektowe przedstawiło wariantowe rozwiązania, natomiast przedstawiciele gmin złożyli wnioski dotyczące przebiegu rozwiązań drogowych w zakresie swoich kompetencji.

10.09.2019r.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Ostatnia Aktualizacja:
04.12.2019r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.